Водените от мен мастърмайнд групи са две:

  • Мастърмайнд Визия – в тази група работим по изграждане на вашата ясна и смела визия занапред, и създаване на конкретен план за изпълнението й, подравнен изцяло с вас. Заедно с това работим по пълна оптимизация на физиологията, психологията и средата си, които са основа да реализираме визията си с удоволствие, жизненост и усмивка, дори и в по-трудните периоди. :)
  • Мастърмайнд Реализиране на идеи – в тази група работим по организиране на всички идеи, които имате и изграждане на ясен план за реализацията им. С малки изключения, целта е в рамките на максимум на 6 месеца да имате реализирана една вашата идея и насоки за нейното развитие/скалиране. След това продължаваме с останалите. :)

Групите в мастърмайндите са от 5 човека с цел да се обърне внимание на абсолютно всеки човек индивидуално. По този начин нивото на трансформация и бързината на изпълнение както на визията, така и на идеите е на най-високо ниво.

‼️ В момента всички групи са заети. Ако искате да се включите в някоя от групите занапред, моля регистрирайте се по-долу, за да се свържем с вас, когато стартираме новите групи. :)