Водените от мен мастърмайнд групи са две:

  • Мастърмайнд Визия и Жизненост – в тази група работим по изграждане на вашата ясна визия занапред и създаване на конкретен план за изпълнението й подравнен изцяло с вас. Заедно с това действаме по оптимизация на физиологията, психологията и средата си, които служат като основа да реализираме визията си с удоволствие, жизненост и усмивка, дори и в по-трудните периоди. :)
  • Мастърмайнд Реализиране на твоята идея – в тази група работим по организиране на всички идеи, които имате и изграждане на ясен план за реализацията им. С малки изключения, целта е в рамките на максимум на 6 месеца да имате реализирана една вашата идея и насоки за нейното развитие. След това продължаваме с останалите. :)

 

Групите в мастърмайндите са от 5 човека с цел да се обърне внимание на абсолютно всеки човек индивидуално. По този начин нивото на трансформация и бързината на изпълнение както на визията, така и на идеите е на най-високо ниво.

 

‼️ В момента всички групи са заети. Регистрирайте се във формата по-долу, за да получиш информация, когато стартираме новите групи. :)